Nhà ở xã hội Đà Nẵng là loại hình bất động sản an sinh xã hội đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người dân. Để đăng ký mua nhà ở xã hội khách hàng cần đọc kỹ các hướng dẫn sau đây:

3 Bước Đăng Ký Mua Nhà Ở Xã Hội Tại Đà Nẵng

1. Nhà Ở Xã Hội là gì?

Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở mà trong đó có sự hỗ trợ của Nhà nước. Chỉ được dành cho các đối tượng được hưởng các quyền lợi về chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở của nhà nước.

Nghĩa là nhà nước sẽ hỗ trợ cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội. Người mua nhà sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như: mức giá bán, các khoản phí, lãi vay mua nhà,…. khác so với những căn hộ, nhà ở thuộc diện thương mại.

2. Nhà Ở Xã Hội Đà Nẵng là gì?

Nhà ở xã hội Đà Nẵng là nhà ở đều được hỗ trợ từ nhà nước được xây dựng ở thành phố Đà Nẵng. Cung cấp cho người dân địa phương và người dân đến làm việc tại Đà Nẵng đủ điều kiện. Người mua nhà phải xác định mình đáp ứng đầy đủ các quy định về luật nhà ở xã hội của nhà nước. Từ đó đăng ký xét tuyển và hưởng các chính sách hưu đãi.

3. Đối tượng được mua Nhà Ở Xã Hội Đà Nẵng 2023

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông tin: Có nhiều đối tượng thuộc diện được phép mua nhà ở xã hội. Cụ thể như sau:

a. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

b. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

c. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

d. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

e. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

f. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ;

g. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

4. Điều kiện để mua Nhà Ở Xã Hội Đà Nẵng 2023

Thứ nhất: Đối tượng đăng ký phải là người chưa có sở hữu nhà ở nào. Chưa thuê hoặc chưa thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án khác. Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại thành phố Đà Nẵng;

Thứ hai: Đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân đầu người trong gia đình dưới 10m² sàn/người hoặc nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát;

Thứ ba: Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên;

Thứ tư: Có đăng ký thường trú tại thành phố Đà Nẵng. Hoặc là người tạm trú tại thành phố Đà Nẵng nhưng phải có hợp đồng lao động trên 1 năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại thành phố Đà Nẵng.

5. Các dự án Nhà ở Xã Hội tại Đà Nẵng 2023

Có nhiều dự án Nhà Ở Xã Hội Đà Nẵng đã được triển khai thành công, bàn giao nhà cho cư dân và đưa vào hoạt động. Hiện tại thành phố vẫn đang tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét mua Nhà Ở Xã Hội Đà Nẵng dành cho các dự án mới đang triển khai.

Thông tin mới nhất các đợt mở bán, tình trạng số lượng đăng ký hồ sơ, số lượng giỏ hàng nhà ở xã hội Đà Nẵng được ra mắt, giá bán, thủ tục đăng ký nhanh,… Quý khách vui lòng gọi ngay Hotline để gặp Tư Vấn Viên Nhà ở Xã Hội hỗ trợ.

6. Các bước hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký mua Nhà Ở Xã hội Đà Nẵng

Bước 1: Cần phải đọc và hiểu rõ quy định về Nhà Ở Xã Hội đã nêu trên mục 1 đến 4.

Bước 2: Xác định trường hợp để làm thủ tục đăng ký chính xác cho từng đối tượng.

Trường hợp 1: Đối tượng người có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng, làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, công sở tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Mẫu 01);

– Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập (1 bản/ người trên 18 tuổi, có xác nhận của UBND nơi mình thường trú) (Mẫu 03);

– Giấy tự khai về điều kiện thu nhập (Mẫu 06); (1 bản/ người trên 18 tuổi)

– Giấy xác nhận thu nhập (01 bản / người lao động, do cơ quan nơi mình làm việc xác nhận) ( mẫu xác minh thu nhập)

– Bản sao chứng minh nhân dân ( 01 bản/ thành viên trên 18 tuổi);

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Bản sao);

– Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu;

– Giấy tờ ưu tiên (Nếu có);

Trường hợp 2: Đối tượng là người có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng lao động, kinh doanh tự do

– Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Mẫu 01);

– Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập  (1 bản/ người, có xác nhận của UBND Phường thường trú) (Mẫu 03);

– Giấy tự khai về điều kiện thu nhập (Mẫu 06);

– Bản sao chứng minh nhân dân ( 01 bản/ thành viên trên 18 tuổi);

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( Bản sao);

– Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu;

– Giấy tờ ưu tiên (Nếu có).

Trường hợp 3: Đối tượng  người có tạm trú tại Đà Nẵng và làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan tại thành phố Đà Nẵng

– Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Mẫu 01);

– Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập (1 bản/ người, UBND Phường nơi tạm trú xác nhận (Mẫu 03);

– Giấy tự khai về điều kiện thu nhập (Mẫu 06);

– Giấy xác nhận thu nhập (01 bản / người lao động, do cơ quan nơi mình làm việc xác nhận) ( mẫu xác minh thu nhập)

– Bản sao Hợp đồng lao động trên 1 năm (1 bản sao/1 người lao động);

– Giấy xác nhận Bảo hiểm xã hội (1 bản sao đối với người đứng tên đăng ký) (Mẫu BHXH);

– Bản sao Sổ Tạm trú;

– Giấy xác định tình trạng hôn nhân;

– Bản sao chứng minh nhân dân.

Bước 3: Liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn đăng ký mua Nhà Ở Xã Hội Đà Nẵng

Trên đây là qui định chung về đăng ký mua nhà ở xã hội Đà Nẵng. Mỗi khu vực, mỗi tỉnh thành sẽ có các ràng buộc về yêu cầu hồ sơ khác nhau.

Mỗi dự án cũng sẽ có một vài yêu cầu bổ sung khác nhau. Qui định về nhà ở xã hội của nhà nước đều chặt chẽ và nghiêm ngặt. Quý khách vui lòng liên hệ bằng các cách sau để gặp TƯ VẤN VIÊN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐÀ NẴNG hỗ trợ nhanh và chính xác nhất:

Compare Properties

Compare (0)